Suomen Kädentaidot

Ammatillista luovuuden kajoa suoraan Hämeen ammattikorkeakoulusta

Uutinen  26.09.2016

– Halusimme että Suomen Kädentaidot -messuilla on esillä tuoretta, kiinnostusta herättävää suunnittelu- ja valmistusosaamista Hämeen ammattikorkeakoulun jalkine- ja vaatetusmuotoilijoilta, kertoo Tarja Saari HAMK:ista.

Mallistot ovat syntyneet jokaisen tekijän oman suunnittelijaidentiteetin kannattelemina; jollekin se on oman visuaalisen maailman ilmaisemista, toiselle materiaalitutkimusta ja eri työstötekniikoita. Kolmas kokee asiakkaan tarpeet kaikkein tärkeimmäksi drivereikseen. Mallistot rakentuivat systemaattisen tuotesuunnittelu- ja valmistusprosessin kautta osana opintoja. Mallistojen tuotteita on määritelty, ideoitu, karsittu, kokeiltu, kehitetty eteenpäin ja toteutettu.

Suomen Kädentaidot -messuilla esiteltävät mallistot on valittu asiantuntijavalitsijoiden toimesta yhteensä 32 nuoren suunnittelijan mallistojen joukosta ja ne edustavat HAMK:in vuosikurssin 2013 muotoilijoiden osaamista.
hamk

 

hamk2