Vastuuvapautus | Suomen Kädentaidot
Suomen Kädentaidot

Vastuuvapautus

Elintarvikelain muutos 1.9.2011 lähtien

Jos kyseessä on vähäriskinen toiminta, toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu toiminta, toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena, ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä. Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on siis vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Elintarvikealan toimijoilla on edelleen velvollisuus huolehtia omavalvonnasta. Liikkuvat elintarvikehuoneistot tekevät ilmoituksen elintarvikehuoneistotoiminnasta yhden kerran sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella he aloittavat toiminnan tai jonka alueella toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu. Sen jälkeen he tiedottavat toiminnastaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, kenen alueella toimintaa harjoitetaan.

Vakuutan, että olen lukenut ja hyväksynyt vastuuvapautuslausekkeen. *

Yhteyshenkilön tiedot


Yrityksen tiedot

HUOM! Jos osallistut messuille yksityishenkilönä korvataan yrityksen nimi omalla nimellä ja Y-tunnus syntymäajalla muodossa pv.kk.vuosi.Osta lippu