Suomen Kädentaidot
{Content.image.alt

Vuoden Artesaani

A-halli

Vuoden Artesaani -kilpailu on tarkoitettu kuluvan vuoden aikana käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista valmistuneille tai valmistuville oppilaille.

Kilpailun tavoite on pitää yllä ja lisätä suomalaisen käsityön arvostusta, edistää tietoisuutta alalle valmistuvista kädentaitajista sekä edesauttaa vastavalmistuneiden artesaanien työllistymismahdollisuuksia.

Kilpailun raati valitsee osallistujista 3–5 finalistia. Raatiin kuuluu Suomen Kädentaidot -näyttelytoimikunnan asiantuntijoita sekä Opetushallituksen edustaja.

Vuonna 2018 Vuoden Artesaani -kilpailu täyttää 10 vuotta.

Raati arvioi mm. seuraavia asioita:

 • Työn laatu ja tekninen toimivuus
 • Esteettinen ja visuaalinen kokonaisuus
 • Käyttötarkoitus
 • Markkinointikelpoisuus
 • Ajattomuus
 • Työllistävyys
 • Ekologisuus ja kestävä kehitys

Vuoden Artesaani -kilpailun voittaja julkistetaan Suomen Kädentaidot -messujen avajaisissa. Palkinnoksi kilpailun voittaja saa 500 euron stipendin ja suunnitella sekä toteuttaa omista töistään Suomen Kädentaidot -messuille näyttelyn.


Ohjeet

Kilpailuun osallistujat laativat raadille vapaamuotoisen esittelyn itsestään sekä kilpailutöistä/-työstä kuvineen, jotka toimivat näytteenä osallistujan osaamisesta. Esittelyn tulee sisältää tiedot muun muassa työn valmistusmateriaalista ja -tekniikasta, mahdollisesta käyttötarkoituksesta, työn koosta, työn nimen sekä mahdolliset muut tiedot.

Oppilaitos ilmoittaa oppilaat kilpailuun tai oppilas itse voi ilmoittautua suoraan kilpailuun.

  • Keväällä 2018 valmistuvat oppilaat ilmoittautuminen 31.5.2018 mennessä
  • Jouluna 2018 valmistuvat oppilaat ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä

Ilmoittaudu Vuoden Artesaani -kilpailuun

Esittely

Kilpailuun osallistuvat oppilaat laativat raadille vapaamuotoisen esittelyn itsestään sekä itse valmistamistaan ja suunnittelemistaan kilpailutöistä/-työstä kuvineen. Esittely toimii näytteenä ja kuvauksena osallistujan osaamisesta. Esittelyssä tulee kertoa työn/töiden valmistusmateriaali ja tekniikka, käyttötarkoitus, työn koko, työn nimi, hinta sekä mahdolliset muut tiedot (esim. markkinointikelpoisuus, kohderyhmä jne.).

Esittely voi olla esim. perinteinen portfolio, Powerpoint-esitys tai video.

Lähetä esittely sähköpostilla viimeistään:

  • Keväällä valmistuvat 29.6.2018
  • Jouluna valmistuvat 3.10.2018

Lähetä esittely

Finalistit

Raati valitsee voittajan finalistien joukosta. Jokaiselle finalistille ilmoitetaan kilpailun tulos viimeistään 19.10.2018 ja tulos julkaistaan Suomen Kädentaidot -messujen avajaisissa.

Palkinto

Palkinnoksi kilpailun voittaja saa suunnitella sekä toteuttaa omista töistään Suomen Kädentaidot -messuille näyttelyn ja lisäksi Tampereen Messut Oy:ltä 500 euron stipendin. Tampereen Messut Oy toimittaa näyttelyn peruspuitteet (seinät, matto, valaistus, näyttelynimikyltti).

Säännöt
  • Kilpailuun osallistuvan on valmistuttava käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta vuoden 2018 aikana
  • Kilpailutyö tai -töiden tulee olla oppilaan itse suunnittelemia ja valmistamia
  • Kilpailuun on ilmoittauduttava annetussa aikataulussa
  • Kilpailuun osallistujat laativat raadille esittelyn työstään tai töistään ja itsestään annetussa aikataulussa
  • Voittaja suunnittelee ja toteuttaa näyttelyn omista töistään Suomen Kädentaidot -messuille
Lisätiedot kilpailusta

Johanna Hannelius, ohjelmatuottaja
p. 0207 701 216


Näyttely

Voittaja saa suunnitella sekä toteuttaa omista töistään Suomen Kädentaidot -messuille näyttelyn. Tampereen Messut Oy toimittaa näyttelyn peruspuitteet (seinät, matto, valaistus, näyttelynimikyltti).


Voittajat

Antti Korpi (2017)

SASKY / Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Karolina Talbonen (2016)

Pohjois-Karjalan ammattiopisto

 

Arttu Åfeldt (2015)

Ammattiopisto Tavastia

 

Katja Lettinen (2014)

Saamelaisalueen koulutuskeskus

 

Riikka Peltola (2013)

vaatetusalan artesaani, LPKKY / Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

 

Timo Lehtonen (2012)

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

 

Jouni Järvinen (2011)

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

 

Untamo Sallinen (2010)

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

 

Susanna Ahlvik (2009)

Optima-ammattiopisto